Γιατί Εξέδωσα την Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης της Εφορευτικής Επιτροπής

Στη φάση συζήτησης για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, συμμετείχα στο δημόσιο διάλογο και εξέφρασα τις θέσεις μου, τις ελπίδες μου για το Πανεπιστήμιο και τις επιφυλάξεις μου γ...
Διαβάστε περισσότερα