Η Συμβολή του Πανεπιστημίου στην Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Δημόσια Ομιλία Κωνσταντίνος Γάτσιος

Είναι τιμή μου να είμαι σήμερα εδώ, σε μία εκδήλωση που υποστηρίζει την καινοτόμο και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα μάλιστα ανάμεσα στους νέους και τις νέες μας. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την συμβολή τού Πανεπιστημίου στην κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, το οποίο θα πράξω ευχαρίστως. Επειδή, όμως, δεν πρέπει να μένουμε στα «γενικά» (είναι μια επικρατούσα τάση στην πατρίδα μας), αλλά να αναφερόμαστε και στα «ειδικά», θα αναφερθώ επίσης και στον τρόπο που το Πανεπιστήμιό μας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανταποκρίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση

Κατ’ αρχάς, όμως, μπορεί ίσως κάποιος να αναρωτηθεί: σε μια εποχή βαθειάς κρίσης στην πατρίδα μας, όπου επιχειρήσεις κλείνουν και η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, μήπως είμαστε εκτός κλίματος όταν συζητάμε για επιχειρηματικότητα και μάλιστα για κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα; Θα απαντούσα ότι, αντιθέτως, ακριβώς επειδή συμβαίνουν όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να μιλάμε και να προωθούμε την επιχειρηματικότητα και μάλιστα την κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Και τούτο γιατί την κρίση που βιώνουμε δεν είναι μια τυπική ύφεση. Την έχει προκαλέσει η διαρθρωτική κατάρρευση του παραγωγικού ιστού της χώρας –αυτή είναι η βαθειά αιτία του προβλήματος–, ενός ιστού στρεβλού στην δομή και τη διάρθρωσή του, που συντηρούνταν μέσα από μια ανάπτυξη που δεν ήταν ανάπτυξη αλλά υπανάπτυξη, που ήταν μια δυσπλασία, μια φούσκα που χρηματοδοτούνταν από έναν ασυγκράτητο κρατικό δανεισμό και που κατέρρευσε όταν η φούσκα αυτή έσκασε, όπως άλλωστε σκάνε όλες οι φούσκες.

Η ενίσχυση, λοιπόν, της ιδέας της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και τις νέες μας είναι μεγάλης σημασίας σήμερα όπου καλούμαστε να γυρίσουμε σελίδα και να εδραιώσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα ξεφεύγει από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κρατισμού. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με νέες επιχειρηματικές ιδέες που θα δοκιμάζονται σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, που θα ενισχύονται, ναι θα ενισχύονται, από κρατικούς ή διακρατικούς φορείς ιδιαίτερα στα πρώτα τους βήματα, αλλά που τελικά θα κρίνονται ως προς την επιτυχία τους από την αποδοχή, των όσων δημιουργούν και παράγουν, από τον τελικό χρήστη, από την αγορά.

Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, παρεμφερής αλλά διακριτός ώστε να θεωρώ ότι, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, ενταγμένες στο ευρύτερο πλαίσιο του κινήματος της εταιρικής ευθύνης, της κοινωνικής λογοδοσίας, πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο, να ενισχυθούν οι θεσμικές τους διαστάσεις με συμμετοχή και υποστήριξη από φορείς της αγοράς, επιχειρήσεις και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τούτο γιατί στην πατρίδα μας η εικόνα τής επιχειρηματικότητας υποφέρει δεκαετίας από στερεότυπα που την αδικούν και που πλήττουν την εμπιστοσύνη στο θεσμό της εταιρείας. Όμως, η υγιής επιχειρηματικότητα είναι δημιουργός πλούτου για μια κοινωνία. Θα πρέπει να ενισχύεται, όχι να πολεμείται. Και ιδιαίτερα η επιχειρηματικότητα που διακρίνεται από δράσεις κοινωνικής λογοδοσίας, που αναλαμβάνει την ευθύνη –εξού και ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη– των επιπτώσεων της λειτουργίας των επιχειρήσεων στην κοινωνία (τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, των σχέσεων με την αγορά, την εταιρική διακυβέρνηση) πρέπει να προάγεται και να ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Πλέον γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητή η σπουδαιότητα της ανάληψης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όχι μόνο από τις μεγάλες, αλλά και από τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην πατρίδα μας, και για τις οποίες η υιοθέτηση τέτοιων δράσεων μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η ΕΚΕ μπορεί να ενισχύσει την εικόνα της επιχείρησης και την αποδοχή της από την κοινωνία, την αφοσίωση του εργατικού δυναμικού, την παραγωγικότητα και την καινοτομία, να αναβαθμίσει την ποιότητα των προϊόντων, τις διοικητικές ικανότητες και τις εσωτερικές αξίες, να βοηθήσει την είσοδο σε νέες αγορές και να βελτιώσει την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των πελατών, των προμηθευτών και των ρυθμιστικών αρχών. Είναι φανερό ότι οι ΜμΕ που επιλέγουν να εφαρμόσουν δράσεις ΕΚΕ μπορούν να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον, η υιοθέτηση δράσεων ΕΚΕ από τις ΜμΕ που συμμετέχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες συντελεί στη διάχυση της ΕΚΕ στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Και ποιος είναι ο ρόλος των Πανεπιστημίων εν προκειμένω; Αν σκεφτούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης, ο οποίος βασίζεται στην ευκαιρία και στην καινοτομία, ο οποίος προσεγγίζει ένα θέμα ολιστικά και απαιτεί δυνατή ηγεσία. Αν επιπλέον σκεφτούμε ότι σκοπός της είναι τόσο η δημιουργία αξίας για την κοινωνία, όσο και η αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου της. Τότε εύκολα κατανοούμε ότι στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μίας υγιούς και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η Εκπαίδευση, από το δημοτικό μέχρι και το Πανεπιστήμιο παίζει καθοριστικό ρόλο. Η τριτοβάθμια Εκπαίδευση συγκεκριμένα, προετοιμάζει τους νέους μας για το μέλλον, όχι μόνο παρέχοντάς τους τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να γίνουν ικανά στελέχη, αλλά και πλάθοντας την επαγγελματική τους κουλτούρα. Τα Πανεπιστήμιά μας έχουν την δυνατότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επιχειρηματικότητας και να συνδράμουν στην ανάπτυξη εκείνων των δυνατοτήτων που βοηθούν τους νέους να εντοπίζουν ευκαιρίες, να σκέφτονται καινοτόμες λύσεις, βιώσιμα και κοινωνικά υπεύθυνα επιχειρηματικά μοντέλα και τέλος, πολύ σημαντικό, να έχουν την αυτοπεποίθηση να προβούν στην υλοποίηση των ιδεών και των σχεδίων τους.

Μπορούν και πρέπει να τα κάνουν όλα αυτά

  1. Μέσα από τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά ή άλλα προγράμματα κατάρτισης, πάνω σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και διαχείρισης ενός οργανισμού, συνδυάζοντας έτσι την γνώση πάνω σε τομείς όπως οικονομικά, στρατηγική, μάρκετινγκ, διαχείριση προσωπικού κ.ά. με την κοινωνική ευθύνη, την ανάγκη δηλαδή οι όποιες πρακτικές και λειτουργίες μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο.
  2. Μέσα από τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων τους με μεθόδους που εμμέσως ενισχύουν την επιχειρηματική κουλτούρα και που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολύ σημαντικών δεξιοτήτων, όπως: στην δυνατότητα λήψης αποφάσεων, κριτική σκέψη, ομαδικότητα και συνεργασία, καινοτομία και δημιουργικότητα, διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων, λεκτική και γραπτή επικοινωνία και τέλος, οικειότητα με την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Διαγωνισμοί επιχειρηματικών ιδεών, ομαδικά πρότζεκτς και εργασίες πάνω σε πραγματικά case studies, σενάρια καθώς και χρήση του διαλόγου και του debate ως εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα μεθόδων και πρακτικών που ενισχύουν τον παραπάνω στόχο και που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα καθημερινά στις πανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας.
  3. Μέσα από την παραγωγή και διάχυση υψηλής ποιότητας έρευνας και επιστημονικής γνώσης, δύο τομείς οι οποίοι είναι απαραίτητοι στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων: η έρευνα, τόσο η εφαρμοσμένη όσο και η βασική θεωρητική, έχουν την δυνατότητα να παράσχουν λύσεις, γνώση και επιστημονική προσέγγιση με σκοπό αφενός τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αφετέρου την περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχουσών.
  4. Μέσα από την πραγματοποίηση προγραμμάτων που προσφέρουν στους φοιτητές μας πρακτική άσκηση σε οργανισμούς και εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επαφή των νέων μας από νεαρή ηλικία με την αγορά εργασίας και τον κόσμο του επιχειρείν είναι ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας για να αποκτήσουν εμπειρίες, να συνεργαστούν στα πλαίσια ομάδων και να αντιμετωπίσουν πραγματικά επιχειρηματικά διλήμματα. Η επαφή αυτή, η οποία σαφώς υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας, μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται μέσα από προγράμματα μέντορινγκ που αναπτύσσονται μεταξύ φοιτητών και επιχειρηματιών, οι οποίοι μάλιστα πολλές φορές μπορεί να είναι είναι και απόφοιτοι των ίδιων Πανεπιστημίων.
  5. Τέλος, τα ίδια τα Πανεπιστήμια με τις δράσεις και πρακτικές τους αποτελούν οργανισμούς που αντιλαμβανόμενα τον ρόλο τους στην κοινωνία προσπαθούν να αποτελούν παραδείγματα κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Κάποια παραδείγματα δράσεων είναι μέρες εθελοντισμού ή υποστήριξης μη κερδοσκοπικών, κοινωνικών οργανισμών, καθώς και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωση και πολλά άλλα.

Και πώς, ειδικότερα, ανταποκρίνεται το Πανεπιστήμιό μας σε αυτό του το καθήκον; Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η επιχειρηματικότητα, σε συνέργεια με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, διαμορφώνεται σε έναν από τους σημαντικούς άξονες της μόρφωσης και εκπαίδευσης που παρέχει το ΟΠΑ.

Στόχος της επιλογής αυτής δεν είναι μόνο να υποστηριχθεί και αναπτυχθεί το γνωστικό κεφάλαιο των φοιτητών μας, ώστε να έχουν τα απαραίτητα εφόδια στην εκ μέρους τους προσπάθεια δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Σκοπός είναι επίσης οι φοιτητές και φοιτήτριές μας να αναπτύξουν επιχειρηματικό πνεύμα, ανεξαρτήτως του επαγγελματικού δρόμου που τελικά επιλέξουν. Ένα, δηλαδή, πνεύμα δημιουργικό, που μαθαίνει να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα, που εντοπίζει ευκαιρίες, που προσαρμόζεται εύκολα σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, που έχει την ικανότητα λήψης αποφάσεων και που αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας.

Στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο ξεκινώντας από «νωρίς», τα καλοκαίρια πραγματοποιείται το «Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας», όπου μαθητές Λυκείου έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν επίκαιρα θέματα επιχειρηματικότητας από τους καθηγητές του πανεπιστημίου μας αλλά και να γνωρίσουν διακεκριμένους επιχειρηματίες. Σκοπός του θερινού σχολείου είναι να καλλιεργηθεί το ήθος και η επαγγελματική συμπεριφορά των νέων και δυνητικών φοιτητών μας.

Επιπλέον, οι φοιτητές μας έρχονται σε επαφή με θέματα επιχειρηματικότητας μέσα από τα μαθήματα που προσφέρονται πλέον σε όλα τα τμήματά μας. Έχουν εισαχθεί νέα μαθήματα με κοινωνικό προσανατολισμό, όπως το Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση, ενώ σε πολλά μαθήματα και σε προγράμματα σπουδών έχουν ενσωματωθεί πτυχές για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την εταιρική Διακυβέρνηση, την οικολογία, την επιχειρηματική ηθική, την υπεύθυνη ηγεσία.

Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικά θέματα, όπως υπευθυνότητα στην αλυσίδα αξίας, υπεύθυνο μάρκετινγκ, οικολογικά προϊόντα, κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα.

Εντός αλλά και εκτός Πανεπιστημίου οργανώνουμε ή πρωτοστατούμε στην οργάνωση σημαντικών για τους φοιτητές δράσεων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις. Είναι γενικά παραδεκτό ότι διατηρούμε το καλύτερα οργανωμένο σύστημα διασύνδεσης των φοιτητών μας με την αγορά εργασίας. Δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γνωριμίας και συνεντεύξεων που οργανώνουμε για τους φοιτητές μας.

Επιπλέον, τα τελευταία τρία χρόνια οργανώνεται με μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία στο Πανεπιστήμιό μας Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας για όλους τους φοιτητές του ΟΠΑ συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών Erasmus του πανεπιστημίου μας. Στο mentoring των διαγωνιζόμενων φοιτητών μας συμμετέχουν στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, πολλοί και πολλές από τους οποίους είναι απόφοιτοί μας.

Αξιοσημείωτος είναι και ο Διαγωνισμός ψηφιακής επιχειρηματικότητας-ennovation που οργανώνει το εργαστήριο ηλεκτρονικού επιχειρείν – eltrun. Ο θεσμός αυτός είναι ο πλέον επιτυχημένος πανελλήνιος φοιτητικός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας, με συνεργασίες και συμμετοχές από τα περισσότερα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας αλλά και από την Κύπρο.

Συμμετέχουμε ενεργά και δραστήρια στη λειτουργία της κυψέλης επιχειρηματικότητας Orange Grove που οργανώνει στην Αθήνα η Ολλανδική Πρεσβεία.

Υποστηρίζουμε ενεργά πρωτοβουλίες και δίκτυα σε εθνικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο όπως, για παράδειγμα, το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ με το οποίο έχουμε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας και το οποίο οργανώνει τη σημερινή εκδήλωση, το Quality Net Foundation, την οργάνωση The European Sustainability Academy.

Ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών μας σε παγκόσμιους φορείς, όπως το Energy Club που προωθεί τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας –και οφείλω να πω ότι το AUEB Energy Club είναι πολύ δραστήριο.

Ενισχύουμε τον εθελοντισμό και δράσεις εθελοντισμού από μέλη ή συλλογικότητες της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Για παράδειγμα, μια μεγάλη πρωτοβουλία που τώρα αναπτύσσουμε, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/Προσφοράς μας ως Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, είναι η δημιουργία με πρωτοβουλία τής Πρυτανείας του «Δικτύου Κοινωνικής Προσφοράς ΟΠΑ». Το «Δίκτυο» αυτό σκοπό έχει την σε εθελοντική βάση προσφορά από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές μας υπηρεσιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας, καθώς και τη προσφορά συμβουλευτικού τύπου υπηρεσιών σε μικρές επιχειρήσεις. Ήδη 10 επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί με το Δίκτυό μας από τις πολύ περισσότερες που αιτήθηκαν.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η πρωτοβουλία μας να οργανώσουμε τον περασμένο Μάιο στο Πεκίνο, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών σχέσεών μας με το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο UIBE, Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων βοηθώντας 15 μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της Κίνας.

Επίσης, το ΟΠΑ προσπαθεί ενεργά, στα πλαίσια της δικής του εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να μειώσει το οικολογικό του αποτύπωμα:

– Αντικαθιστά το πετρέλαιο θέρμανσης με φυσικό αέριο

– Κάνει συστηματικές οικονομίες στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

– Δημιουργεί κέντρα ανακύκλωσης (χαρτιού, ηλεκτρονικών συσκευών)

– Ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και καθιέρωσε το site του μαθήματος.

Ο προσανατολισμός του πανεπιστήμιου μας στην καλλιέργεια και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης επιβραβεύεται με σημαντικές διακρίσεις. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέστη το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που τον Σεπτέμβριο του 2012 έλαβε διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation for Quality Management). Η διάκριση δόθηκε για τις δράσεις που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών του αλλά κυρίως για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Τον Ιούλιο του 2013 το ΟΠΑ λαμβάνει εκ νέου διάκριση για το έργο του για την προώθηση της επιχειρηματικότητας καθώς επελέγη από την Εθνική Επιτροπή / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2013.

Μόλις πριν μερικές ημέρες κατατάχθηκε στα πλαίσια της διεθνούς κατάταξης Eduniversal Business Schools Rankings στην 123 θέση μεταξύ των 1000 καλύτερων Business Schools στον κόσμο, λαμβάνοντας 4 αστέρια (Top Business School), βελτιώνοντας εντυπωσιακά την περυσινή του κατάταξη (230 θέση)

Αλλά πέρα από τις διακρίσεις, τα αποτελέσματα των δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας παίρνουν «ζωή», μετουσιώνονται σε οργανωμένες επιχειρηματικές φοιτητικές ομάδες. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για τη σύσταση του πρώτου Φοιτητικού Συλλόγου Επιχειρηματικότητας ThinkBiZ (www.thinkbiz.gr) στην Ελλάδα. Ο σύλλογος επιχειρηματικότητας, που ήδη αριθμεί 40 ενεργά μέλη, σκοπεύει στη μάθηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων προωθώντας την επιχειρηματικότητα στους φοιτητές εντός και εκτός ΟΠΑ.

Η περηφάνια μας μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όταν βλέπουμε αποφοίτους μας να προχωρούν στην ίδρυση των δικών τους επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα είναι πολλά σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικότητας (ηλεκτρονική, πράσινη, κοινωνική). Να αναφέρω μόνο μία επιτυχημένη ομάδα νέων επιχειρηματιών και προσφάτων αποφοίτων του ΟΠΑ, εκείνη του Impact Hub Athens.

Ένα ίδρυμα που υποστηρίζει την καινοτομία και την αριστεία δεν σταματάει να ονειρεύεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί.

Έτσι, φέτος προχωράμε στο σχεδιασμό μίας θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, όπου οι ομάδες που έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας αυτής, αλλά και να παρακολουθήσουν έναν κύκλο σεμιναρίων και βιωματικών δραστηριοτήτων εντός του πανεπιστημίου. Η εργασία αυτή στα πλαίσια της Θερμοκοιτίδας στόχο έχει να δώσει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια που χρειάζονται για να ωριμάσουν και να είναι σε θέση να αναζητήσουν χρηματοδότηση από αξιόλογους επενδυτές.

Επίσης, στις 4 Δεκεμβρίου 2013 για πρώτη φορά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα θα πραγματοποιηθούν οι «Ημέρες καριέρας εταιριών Start –Up». Η εκδήλωση αυτή έχει σκοπό τη στήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου σε επίπεδο απασχόλησης και τη διασύνδεσή τους με νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups). Η πρωτοβουλία αυτή είναι ενδεικτική της πρόθεσης του Πανεπιστημίου να ενισχύσει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την προσέγγιση του δυναμικού του με τις νεοφυείς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στις προσπάθειές μας έχουμε βρει αξιόλογους συνεργάτες όχι μόνο από το πανεπιστήμιό μας, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια: δραστήριες ερευνητικές ομάδες αλλά και καινοτόμους καθηγητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά και αναπτύσσουμε κοινές δράσεις.

Χτίζουμε λοιπόν και στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά και εμπιστευόμαστε στρατηγικούς συνεργάτες με αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενό τους. Εργαζόμαστε συστηματικά, ελπίζοντας να προσφέρουμε στην κοινωνία μας πολίτες δημιουργικούς, με αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και νέους επιχειρηματίες που θα διαμορφώσουν θετικά το μέλλον της χώρας μας.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία καταδεικνύει ότι το ταλέντο ανάμεσα στους νέους και τις νέες μας περισσεύει. Πολλά μέλη τού πανεπιστημίου μας αλλά και άλλων ιδρυμάτων –φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές– δουλεύοντας μεμονωμένα ή σε ομάδες έχουν δημιουργήσει και δημιουργούν νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα που ήδη διακρίνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ιστορική ΑΣΟΕΕ, έχει κατανοήσει τις απαιτήσεις της κοινωνίας για υπεύθυνες επιχειρήσεις και το γενικότερο αίτημα για βιώσιμη ανάπτυξη και για μια νέα πορεία της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ.

Σχετικές αναρτήσεις

Απαντήστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.