“Αποφάσισα να εισέλθω στη πολιτική για να πω αλήθειες”

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Παραθέτω τη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο του Αριστοτέλη με τον Ορέστη Καρύπη για το in.gr στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς μου για την προεδρία του νέου φορέα εθνικής και παραγωγικής ανόρθωσης της χώρας:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/