• Τρώμε τις Σάρκες των Παιδιών μας

    Οι λόγοι που οδήγησαν στην ελεγχόμενη χρεοκοπία του 2010 –ελεγχόμενη, γιατί κάποιοι ήταν πρόθυμοι να μας ...

    Οι λόγοι που οδήγησαν στην ελεγχόμενη χρεοκοπία του 2010 –ελεγχόμενη, γιατί κάποιοι ήταν πρόθυμοι να μας δανείσουν– ήταν κατ’ εξοχήν εσωτερικοί, όχι εξωτερικοί. Για πολλά χρόνια ξοδεύαμε περισσότερα α ...

    Διαβάστε περισσότερα