«Πόλεμος της Ανεξαρτησίας» ή «Εθνική Επανάσταση»; (Δημήτρης Α. Ιωάννου, Athens Voice, 24-3-2018)

«Πόλεμος της Ανεξαρτησίας» ή «Εθνική Επανάσταση»; (Δημήτρης Α. Ιωάννου, Athens Voice, 24-3-2018)
Η έκφραση «πόλεμος της ανεξαρτησίας» είναι ο τρόπος με τον οποίο η νεότερη ιστοριογραφία χαρακτηρίζει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον ελλαδικό, κυρίως, χώρο, στην περίοδ...
Διαβάστε περισσότερα