Το Παραγωγικό Πρόβλημα Είναι το Μείζον. Τα Άλλα Έπονται.

Λήψη

 

Τα σχόλια μπορεί να είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά

One thought on “Το Παραγωγικό Πρόβλημα Είναι το Μείζον. Τα Άλλα Έπονται.

  1. Αιμίλιος Τσίντζος

    Εξαιρετική η συνέντευξη στην Ναυτεμπορική, αναδεικνύει εναργέστατα το μείζον πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας που κατά τον Κ. Γάτσιο είναι αυτό της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/