Το νέο δεν αυτοανακηρύσσεται. Όταν προκύπτει, αναγνωρίζεται!

Α. Αποσπάσματα από τη Συνέντευξη (διάρκεια περίπου 7 λεπτών)

1ο μέρος (0,00-3,42): Η κατεύθυνση πολιτικής για να βγούμε από την κρίση οφείλει να είναι αυτή της ενίσχυσης της παραγωγής, της παραγωγικής ανόρθωσης της χώρας. Από το μεταπολιτευτικό μοντέλο της κατανάλωσης εγχωρίως και των εισαγωγών, να στραφούμε στο μοντέλο των επενδύσεων και των εξαγωγών.

2ο μέρος (3,42-τέλος): Οι νέες ιδέες έχουν τους φυσικούς τους εκφραστές. Οι εκφραστές μιας ηττημένης γραμμής δεν μπορούν να ηγηθούν μιας νέας, νικητήριας. Πολιτικές φιγούρες του χτες δεν μπορούν να ηγηθούν της αναγκαίας πολιτικής ανανέωσης της χώρας.

Β. Ολόκληρη Συνέντευξη (διάρκεια περίπου 38 λεπτών)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/