Ελλειψη Κατεύθυνσης και Σύγχυση

Η κατάσταση σύγχυσης στην οποία βρίσκονται οι πολίτες δημιουργείται από αντιφατικές δηλώσεις και επιλογές πολιτικής οι οποίες, με τη σειρά τους, απορρέουν από την έλλειψη κατεύθυνσης που χαρακτηρίζει πρωτίστως την κυβερνώσα ομάδα, δευτερευόντως δε τις αντιπολιτεύσεις.

Περισσότερα...