“Η χώρα χρειάζεται εθνικό σχέδιο”

«Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά και στα μάτια των πολιτών της, είναι αυτή του ξυλάρμενου καραβιού, χωρίς πυξίδα, χωρίς τιμόνι, χωρίς κατεύθυνση» «Από την κρίση θα βγούμε όταν απαλλαγούμε από τις αυταπάτες μας ως κοινωνία» «Δίπλα στο εθνικό μας μότο ‘Ελευθερία ή Θάνατος’, θα πρέπει να προσθέσουμε σήμερα το ‘Παραγωγή ή Θάνατος’. Γιατί το πρόβλημα της χώρας είναι παραγωγικό»  

Περισσότερα...

“Μόνο οι μεταρρυθμίσεις θα σώσουν τη χώρα!”

Link Ιστοσελίδας “Liberal” Υπήρξατε Πρύτανης σε ένα από τα ιστορικά ιδρύματα της χώρας. Μάλιστα, υπογράψατε, στη θητεία σας, μια συμφωνία συνεργασίας με τον ΟΤΕ. Πώς μπορεί να συνδεθούν τα πανεπιστήμια με την οικονομία της χώρας; Ποιο είναι το μοντέλο που έχετε σκεφτεί; Τα πανεπιστήμια οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τής χώρας και των πολιτών της. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος τους εκτείνεται πέρα από τη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και την εκπαίδευση των φοιτητών σε γνώσεις και δεξιότητες. Οφείλουν, επιπλέον,…

Περισσότερα...

Ο δρόμος προς τον εξανδραποδισμό στρώνεται με αυταπάτες (με τον Δημήτρη Α. Ιωάννου)

Το χρέος θα ήταν ευκταίο να μειωθεί περαιτέρω –έχουμε γράψει γι’ αυτό. Ακόμη, όμως, και αν δεν μειωνόταν, βασικός παράγοντας για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία που θα τη θέσει σε ευσταθή μακροχρόνια τροχιά ανάπτυξης βελτιώνοντας τη ζωή των Ελλήνων, είναι η δυνατότητα, αλλά και η διάθεση, εξυπηρέτησής του (πληρωμής, δηλαδή, των τόκων).

Περισσότερα...