Πανεπιστήμια και Επιχειρηματικότητα

Ίσως κάποιος να αναρωτηθεί: σε μια εποχή βαθειάς κρίσης στην πατρίδα μας, όπου επιχειρήσεις κλείνουν και η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, μήπως είναι εκτός κλίματος και θέματος να συζητάμε για τη σχέση πανεπιστημίων και επιχειρηματικότητας; Θα απαντούσα ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο.  Ότι, δηλαδή, ακριβώς επειδή συμβαίνουν όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να μιλάμε και να προωθούμε την επιχειρηματικότητα και, μάλιστα, την κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ανάμεσα στους νέους και νέες μας…

Περισσότερα...

Η «πολιτική πρόσοδος» (με τον Δημήτρη Α. Ιωάννου)

Ως γνωστόν, ο όρος «πρόσοδος» χρησιμοποιείται για να δηλώσει εισοδήματα που δεν προκύπτουν από την εργασία ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά από την αξιοποίηση ενός εμπράγματου ή άυλου περιουσιακού στοιχείου. Η έγγειος πρόσοδος προέρχεται από την εκμετάλλευση της γης και των ακινήτων. Η πιστωτική πρόσοδος προέρχεται από τις αποταμιεύσεις…

Περισσότερα...