Πανεπιστήμια για τις Ανάγκες τής Χώρας και των Πολιτών της

Ο έκτος χρόνος της οικονομικής –και όχι μόνο– κατάρρευσης που διάγουμε, βρίσκει τα πανεπιστήμια με μείωση των προϋπολογισμών τους κατά 50%, των μισθών τού προσωπικού τους κατά 40%, με αυξημένους αριθμούς εισακτέων, μειωμένο προσωπικό και απουσία επενδύσεων σε υποδομές. Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει μέλλον για το δημόσιο, δωρεάν πανεπιστήμιο; Μήπως η λύση βρίσκεται στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων; Ερωτήματα, που θα έπρεπε να απασχολούν ένα σοβαρό διάλογο για ένα μέγιστης σημασίας θέμα, όπως είναι η παιδεία και η εκπαίδευση…

Περισσότερα...