Η Παθογένεια της Ελληνικής Οικονομίας (με τον Δημήτρη Α. Ιωάννου)

Σύμφωνα με μια ιστορικά τεκμηριωμένη θεωρία, κάποιοι λαοί και κάποια έθνη που χαρακτηρίζονται σήμερα από οικονομική και κοινωνική ακμή ξεκίνησαν την ανοδική τους πορεία σε μια προηγούμενη ιστορική φάση, αντιδρώντας σε μια μεγάλη εθνική ταπείνωση ή οικονομική καταστροφή. Το συλλογικό τραύμα που βίωσαν, σε συνδυασμό με την αδήριτη ανάγκη να ανορθωθούν για να επιζήσουν, τους οδήγησαν σε επιλογές που δρομολόγησαν την μετέπειτα ευημερία τους…

Περισσότερα...


Πραγματικότητα και παραισθήσεις (με τον Δημήτρη Α. Ιωάννου)

Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας γεύεται ανεργία και κοινωνική αποδιάρθρωση στο εσωτερικό, χλεύη και διασυρμούς στο εξωτερικό. Ο κίνδυνος μετατροπής τής πατρίδας μας είτε σε ένα μετανεωτερικό προτεκτοράτο είτε σε μια διαλυμένη πολιτεία χαοτικής αναρχίας και εγκληματικότητας είναι υπαρκτός. Η χώρα «γλιστράει μέσα από τα χέρια μας»…

Περισσότερα...