Το ΟΠΑ Πρωτοπόρο στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (η πρώην ΑΣΟΕΕ) είναι το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας μας που το 1978 οργάνωσε, σε σύγχρονες βάσεις, μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστημονικές περιοχές που υπηρετεί. Σ’ αυτά τα 33 χρόνια διαρκούς προσφοράς στη νεολαία τής πατρίδας μας και στην επιστήμη, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, εξελίξαμε και συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα νέα δεδομένα της επιστήμης και τις ανάγκες μιας διαρκώς εξελισσόμενης και αυξανόμενα ανταγωνιστικής αγοράς. Είμαστε περήφανοι…

Περισσότερα...