Δημογραφικό Πρόβλημα και Εκπαιδευτική Πολιτική

Η ουσία του θέματος έγκειται στο κατά πόσο η πολιτεία θεωρεί το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας σοβαρό ή όχι. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής τούτο μεταφράζεται, νομίζω, ως εξής: η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει ή ότι θέλει να δώσει ένα μήνυμα στήριξης των πολυτέκνων με την χωρίς περιστροφές και τεχνάσματα παροχή διευκολύνσεων εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή ότι θεωρεί τέτοιου είδους πολιτικές αναξιοκρατικές και άνευ αντικειμένου, οπότε τις καταργεί. Η σημερινή πολιτική εκφράζει μια ταλάντευση ανάμεσα στις δυο παραπάνω…

Περισσότερα...