Χαιρετισμός σε Εγκαίνια Κτηρίου ΟΠΑ

Στις 23 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου (συνολικού εμβαδού 5.000 τ.μ.) τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Τροίας στην Κυψέλη, το οποίο αγοράστηκε και ανακατασκευάστηκε επί πρυτανείας μου (2011-2015) μετά από επιτυχή εξασφάλιση ολικής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ Αττικής. Αποτελεί πλέον ένα κόσμημα για το ΟΠΑ αλλά και για την Κυψέλη, για το οποίο αισθάνομαι πολύ περήφανος.

Αναρτώ τον σύντομο χαιρετισμό (διάρκειας 2:30 λεπτών περίπου) που απηύθυνα στην τελετή εγκαινίων, μετά την απονομή τιμητικής πλακέτας που μου έγινε από τον νυν Πρύτανη εκ μέρους τού Πανεπιστημίου για τις υπηρεσίες μου τόσο για την πραγματοποίηση του έργου αυτού όσο και, γενικότερα, τις υπηρεσίες μου στο Ίδρυμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/