“Τα περιεχόμενα μιας Επανάστασης της Λογικής στην Ελλάδα της Κρίσης”

Σας παραθέτω την ομιλία μου με θέμα “Τα περιεχόμενα μιας Επανάστασης της Λογικής στην Ελλάδα της Κρίσης” από τον Μάϊο του 2017 στο TedX Komotini.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/