Συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης – 10.11.2017

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Γάτσιου στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης – 10.11.2017:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/