Πρωτοποριακή Συμφωνία Μεταξύ ΟΠΑ και ΟΤΕ

Σε πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα συμφωνία προχώρησαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ο ΟΤΕ/COSMOTE η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη συνεργασία σε κοινούς τομείς δράσης, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αναζήτηση λύσεων σε τεχνικά και επιχειρηματικά θέματα για την αναβάθμιση προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνεται και η δημιουργία κοινού τεχνολογικού εργαστηρίου, στο οποίο θα συνεργάζονται καθηγητές και φοιτητές του ΟΠΑ με στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ.

Τη συμφωνία που εγκαινιάζει μία νέα εποχή στις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικής κοινότητας, υπέγραψαν στις 19 Μαρτίου 2015 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, και ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος.

Δελτίο Τύπου

Βίντεο Υπογραφής Συμφωνίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/