Ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε

Συζητώ με τον Διευθυντή του STAR TV Κεντρικής Ελλάδας και με τον Διευθυντή της εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική» για μια σειρά θεμάτων όπως της 2ης αξιολόγησης, τους λόγων που οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία και τον τρόπο διαχείρισής της διαχρονικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, τη φυγή των πλέον ταλαντούχων νέων μας από τη χώρα, καθώς και την κατεύθυνση που η χώρα οφείλει να ακολουθήσει εάν είναι να βγει από την κρίση.

Ειδικότερα, τις απόψεις μου για το τελευταίο εκ των ανωτέρω, δηλαδή για την κατεύθυνση της χώρας (περίπου 14΄), μπορείτε να τις παρακολουθήσετε εδώ:

ενώ όλο το δικό μου μέρος της συνέντευξης (περίπου 50΄), υπάρχει εδώ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/