Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος στο 1ο Debate της ΕΡΤ 31.10.2017

Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος στο 1ο Debate της ΕΡΤ για την εκλογή του επικεφαλής του νέου ενιαίου προοδευτικού φορέα, στις 31.10.2017.

Δείτε όλες τις απαντήσεις και την ανάπτυξη των θέσεων του Κωνσταντίνου Γάτσιου στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/