Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος στο 2ο Debate της ΕΡΤ 06.11.2017

Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος στο 2ο Debate της ΕΡΤ για την εκλογή του επικεφαλής του νέου ενιαίου προοδευτικού φορέα, στις 06.11.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/