Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος μιλά στην «Μεταρρύθμιση», συνέντευξη 12.10.2017

Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος μιλά στην «Μεταρρύθμιση» για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς και το μέλλον της χώρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/