Ομιλία Αθήνα 08/11/2017: «Για την εθνική, πολιτισμική & παραγωγική ανόρθωση της χώρας»

Η κεντρική ομιλία του Κωνσταντίνου Γάτσιου στην Αθήνα, 8/11/2017: «Για την εθνική, πολιτισμική & παραγωγική ανόρθωση της χώρας».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/