“Η χώρα χρειάζεται εθνικό σχέδιο”

«Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά και στα μάτια των πολιτών της, είναι αυτή του ξυλάρμενου καραβιού, χωρίς πυξίδα, χωρίς τιμόνι, χωρίς κατεύθυνση»

«Από την κρίση θα βγούμε όταν απαλλαγούμε από τις αυταπάτες μας ως κοινωνία»

«Δίπλα στο εθνικό μας μότο ‘Ελευθερία ή Θάνατος’, θα πρέπει να προσθέσουμε σήμερα το ‘Παραγωγή ή Θάνατος’. Γιατί το πρόβλημα της χώρας είναι παραγωγικό»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/