Ελλειψη Κατεύθυνσης και Σύγχυση

Η κατάσταση σύγχυσης στην οποία βρίσκονται οι πολίτες δημιουργείται από αντιφατικές δηλώσεις και επιλογές πολιτικής οι οποίες, με τη σειρά τους, απορρέουν από την έλλειψη κατεύθυνσης που χαρακτηρίζει πρωτίστως την κυβερνώσα ομάδα, δευτερευόντως δε τις αντιπολιτεύσεις. Έλλειψη κατεύθυνσης, σύγχυση ως προς το τι επιδιώκουμε ως χώρα και παλαιοκομματικού τύπου ανταγωνισμοί συνιστούν τροχοπέδη για την έξοδο της χώρας από την  κρίση χρεοκοπίας. Οδηγούν δε και σε διατύπωση αναξιόπιστων απειλών προς τους «θεσμούς», που παραπέμπουν στο γνωστό ρητό «Θύμωσε ο αγάς κλπ», οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να γελοιοποιούν τη χώρα και να την οδηγούν στη διεθνή ανυποληψία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/