Δύο Πρέπει να Είναι οι Έγνοιες Μας: Παραγωγή και Νέοι

Την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2017 συζητήσαμε με τον Κώστα Συλιγάρδο στην τηλεόραση Creta TV για την οικονομική κατάσταση της χώρας και το μεγάλο θέμα της φυγής των νέων μας, η οποία συνιστά την πιο σοβαρή επίπτωση –οικονομική και δημογραφική– που έχει για την πατρίδα μας η κατάσταση χρεοκοπίας την οποία διάγουμε.
Α. Απόσπασμα Συνέντευξης (διάρκεια 5 λεπτά) 

Β. Ολόκληρη η Συνέντευξη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/